TARIFES D'ACTIVITATS DIRIGIDES
2019 - 2020
CENTRE I ACTIVIDADDIES I HORARIS*PREU 

PAVELLÓ

 

20,80@ / ANY
     EDUCACIÓ FÍSICA DE BASE
     (nascuts entre 2011 a 2013 )
DILLUNS I DIMECRES  17:30 - 18:30
     MULTIESPORT
     (nascuts entre 2008 a 2010 )
DIMARTS I DIJOUS       17:30 - 18:30
     HANDBOL
     (nascuts entre 2008 a 2010 )
DILLUNS I DIMECRES  17:30 - 18:30


C.E.I.P. JOAN XXIII

 
     EDUCACIÓ FÍSICA DE BASE
     (nascuts entre 2011 a 2013 )
DIMARTS I DIJOUS       17:00 - 18:00
     BASQUET
     (nascuts entre 2008 a 2010 )
DUNARTS U DIJOUS    18:00 - 19:00


C.E.I.P. BERTOMEU LLORENS

 
     EDUCACIÓ FÍSICA DE BASE
     (nascuts entre 2011 a 2013 ) 
DILLUNS I DIMECRES  17:00 - 18:00
     MULTIESPORT
     (nascuts entre 2008 a 2010 )
DILLUNS I DIMECRES  18:00 - 19:00
   

 

*Les activitats tenen una duració d'una hora

  • Les inscripcions es realitzaran al Pavelló Municipal situat en l'AVD. Diputació  nº 7(CATARROJA) en l'horari de Dilluns a Divendres - 08:00 a 22:30 / Dissabtes - 09:00 a 21:30 / Diumenges - 10:00 a 14:30 hores.
  • Totes les activitats oferides són per a xiquets i xiquetes empadronats en Catarroja.
  • Cada persona podrà inscriure a un participant. Podrà inscriure a dos o mes participants únicament quan siguen germans.
  • No serà necessari que la persona que formalitze la inscripció siga familiar directe del participant.
  • En el moment de la inscripció, s'abonarà la quantia total de l'activitat de 20,80 €/any, en metàl·lic.
  • S’haurà d’aportar obligatòriament, una fotocopia de la targeta sanitària (SIP), una foto carnet del participant, una fotocopia de D.N.I. del pare/mare o tutor, llibre de família o DNI del xiquet / a, el certificat d'empadronament o DNI del pare/mare/tutor amb domicili en Catarroja.
  • Una vegada iniciada l'activitat no es retornarà cap import excepte quan, per causes no imputables al subjecte passiu, el servici no es preste o la utilització o l'aprofitament especial del domini public, no arriben a prestar-se o desenrotllar-se.
  • Les absències de les sessions impartides no seran recuperables. Només se procedirà a la recuperació d'aquelles sessions que no s'hagen impartit per causes alienes a l'usuari.
  • La duració de les Escoles Esportives Municipals serà del 2  d'octubre de 2017 al 16 de juny de 2018.
  • La UTE Gestió Servicis Esports Catarroja expedirà els corresponents documents de liquidació en el moment de la inscripció.

PABELLÓN Y PISCINA MUNICIPAL CATARROJA

TRAININGYM

trainigym

 Logotipo

 

Descarga toda la información

Toda la información de la intalación en un clic, tarifas, cursos, actividades

DESCARGA

Contacto Pabellón

Teléfono: 96 211 04 87
Email: info@pabelloncatarroja.com

CONTACTO

Contacto Piscina

Teléfono: 96 127 43 44
Email: info@pabelloncatarroja.com

CONTACTO

Back to top